Zabytki

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Jarocin należą:

Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Domostawie.

Kościół został wzniesiony w 1909 roku, a w 1910 dokonano jego konsekracji. Architekturą i konstrukcją jest mocno osadzony w tradycji ludowego budownictwa kościelnego. Wzniesiony został z potężnych bierwion łączonych w zrąb. Nawa główna jest znacznie szersza od słabo wydzielonych naw bocznych. Niższe nieco prezbiterium zakończone zostało trójbocznie. Sklepienia w nawach głównej i bocznej podtrzymują drewniane kolumny. Szczególnie cenne jest wnętrze świątyni, które jest dziełem ks. Urbanika oraz miejscowego stolarza artysty - Józefa Bedusa. Głównym akcentem zdobniczym, obok ołtarza głównego i dwóch bocznych, są zdobienia na płaskim suficie prezbiterium i sklepieniach. Duże wrażenie wywołują kwadratowe kasetony z drewna z polichromowanymi płaskorzeźbami. Znajdziemy tu postaci świętych, wybitnych duchownych, królów polskich oraz twórców kultury. Nad prezbiterium znajduje się płaskorzeźba z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego, na jego ścianach natomiast i na chórze liczne płaskorzeźby figuralne.

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Jarocinie.

Kościół został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1906 - 1913, a jego konsekracji dokonano w 1916 roku. Jest to budowla średniej wielkości, jednonawowa, z węższym, wielobocznie zakończonym prezbiterium o palmowym sklepieniu. Nawa górna nakryta jest sklepieniem o kroju beczkowym, zbliżonym do ostrego łuku. Wspiera się na ścianach bocznych, w których wycięto duże okna zakończone ostrołukowo. Wystrój wnętrza ma charakter neogotycki. Znajdują się tam smukłe ołtarze, główny i dwa boczne o tonacji ciemnego brązu. Obrazy i rzeźby są utrzymane są w konwencji naturalistycznej. Zewnętrzna forma jarocińskiego kościoła wzbogacona jest neogotyckimi elementami: przyporami i gęstą dekoracją arkadową na licu ścian bocznych i w szczycie.

Kaplica z 1929 roku w Golcach.

Kaplica została wzniesiona w 1929 roku przez mieszkańców Golc. Jest to średniej wielkości budowla wymurowana z cegły , nawiązująca do architektury kościelnej. Od frontu fasadę rozbijają dwa kwadratowe filary, dzięki którym, dach nakrywający kaplicę wychodzi poza obrys budynku i tworzy płytkie podcienienie. Zadaszenie to urozmaica bryłę zabytku, podobnie jak mała wieżyczka z sygnaturką, znajdująca się na dachu obiektu. Wnętrze kaplicy zdominowane jest przez centralnie ustawiony ołtarz o bogatej architekturze.

Kaplica rzymsko-katolicka p. w. Najświętszej Marii Panny w Szyperkach.

Kaplica została wzniesiona w 1875 roku i służyła niegdyś wiernym obrządku greko - katolickiego. Obecnie jest to filialny kościół rzymskokatolicki p. w. Najświętszej Marii Panny. Obiekt charakteryzuje się typowo prostym planem. Prostokątny korpus kaplicy poprzedza niższa, równa jej długości kruchta, powiększająca niewielkie wnętrze. Kameralny klimat świątyni podkreśla bliskość ludowego, skromnego ołtarza, z którego spogląda ku wiernym malowany wizerunek Matki Boskiej zwanej Królową Pocieszenia. Obraz ołtarzowy jest kopią starszego wizerunku, pochodzącego z 1875 roku, zawieszonego na ścianie prezbiterium. Po drugiej stronie ołtarza umieszczono XIX - wieczny oleodruk z przedstawieniem Wniebowzięcia.

Drewniana kapliczka przydrożna w Jarocinie.

Obiekt usytuowany jest w Jarocinie przy drodze w kierunku Borków. Kapliczka, wraz ze znajdującą się w niej ikoną pochodzi z końca XIX wieku.

Kwatery Agroturystyczne

Baza adresowa kwater agroturystycznych z terenu powiatu niżańskiego.

Hotele i pensjonaty

Hotele, pokoje, pensjonaty oraz domy wczasowe na terenie powiatu niżańskiego.

Restauracje i puby

Restauracje, puby, kawiarnie oraz lokale gastronomiczne w powiecie niżańskim.

Panel logowania