Gmina Jeżowe - położenie i rys historyczny

Gmina Jeżowe położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, 40 km na północ od Rzeszowa. Przez jej środek przebiega droga krajowa nr 19, łącząca ze sobą trzy najważniejsze aglomeracje we wschodniej Polsce: białostocką, lubelską oraz rzeszowską. Swoją powierzchnią obejmuje obszar 124 km2, który zamieszkuje ponad 10 tysięcy mieszkańców. W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, stanowiących 14 sołectw. Jeżowe podzielone jest na cztery sołectwa: Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Podgórze i Jeżowe Zagościniec. Pozostałe sołectwa to: Jata, Sójkowa, Zalesie, Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi i Krzywdy.

Obszar gminy Jeżowe na mapie:


Wieś Jeżowe została założona w 1554 roku przez Zygmunta Augusta na terenie wówczas nie zasiedlonym. Założycielem wsi i jej pierwszym wójtem został Serafin Czcibor z Dobaniewic Dobaniewski - łowczy sandomierski. Nazwa wsi zmieniała się w ciągu wieków. W źródłach możemy się natknąć na Jeżowo, Wolę Jeżową, Jeżów, natomiast obecna nazwa utrwaliła się w XVIII wieku. Wieś należała do dóbr królewskich i parafii Rudnik. Samodzielną parafię w Jeżowem erygowano w 1603 roku, po ufundowaniu przez wojewodę sandomierskiego Hieronima Gostomskiego, małego kościółka pod wezwaniem Narodzenia Matki Boskiej. Wizytacja nowej parafii, przeprowadzona przez biskupa sandomierskiego w 1604 roku, potwierdza istnienie drewnianego kościoła, plebanii i szkoły parafialnej.

W czasie potopu szwedzkiego, w okolicach Jeżowego toczyły się zacięte walki. W ich wyniku, a także z powodu wojen kozackich miejscowość znacznie ucierpiała. W 1662 roku Jeżowe liczyło 461 mieszkańców, a w 1670 roku założono we wsi szpital dla ubogich, uposażony przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W 1720 roku zbudowano tutaj nowy, modrzewiowy kościół, funkcjonujący aż do 1923 roku, kiedy to ustąpił miejsca nowej murowanej świątyni i został sprzedany do Zarzecza.

Po rozbiorach Polski dobra jeżowskie znalazły się pod zaborem austriackim, ale wchodziły w skład kapituły sandomierskiej. W 1792 roku parafia liczyła ponad 5 tysięcy wiernych, zaś w samym Jeżowem mieszkało 1911 osób. Dwukrotnie, w 1831 i 1855 roku miejscowość tą dotknęła epidemia cholery, zbierając dziesiątki ofiar. W XIX wieku część dóbr Jeżowego kupił hr. Eugeniusz Kinsky. Uruchomił on w przysiółku Pikuły olejarnię i fabrykę terpentyny. W 1872 roku mieszkańcy wsi wznieśli drewniany budynek szkoły jednoklasowej. Trzy lata później uzyskała ona status szkoły dwuklasowej. Pod koniec XIX wieku szkoły istniały także w kilku innych wisach obecnej gminy. Nową, murowaną szkołę zbudowano w Jeżowem w 1909 roku, a jej patronem został Stanisław Staszic.

Podczas I wojny światowej okolice Jeżowego znalazły się w ogniu walk. Dwukrotnie przetaczał się tędy front powodując ogromne starty materialne. Dodatkowo, wybuchła epidemia tyfusu, pochłaniając wiele ofiar wśród ludności cywilnej.

Czas II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej to kolejne tragiczne wydarzenia w dziejach tej miejscowości. W 1941 roku Niemcy wysiedlili mieszkańców z części Jeżowego, Cholewianej Góry, Jaty, Sójkowej, Zalesia oraz Starego i Nowego Nartu. Tereny te weszły w skład poligonu wojskowego. Groble, Sibigi, Krzywdy i część Jeżowego stworzyły gospodarstwo rolne, będące zapleczem żywnościowym dla poligonu, które administrowane było przez komendanturę Luftwaffe w Górnie. Odpowiedzią na terror okupanta był ruch oporu. W gminie działały aktywnie ugrupowania związane z ruchem ludowym - ROCH. Wyzwolenie Jeżowego nastąpiło 26 lipca 1944 roku - pojawili się wtedy żołnierze Armii Czerwonej, wraz z nimi zaś oddziały polskiego wojska. Rozpoczął się wówczas trudny okres odbudowy miejscowości ze zniszczeń wojennych i nowy rozdział w dziejach Jeżowego.

Kwatery Agroturystyczne

Baza adresowa kwater agroturystycznych z terenu powiatu niżańskiego.

Hotele i pensjonaty

Hotele, pokoje, pensjonaty oraz domy wczasowe na terenie powiatu niżańskiego.

Restauracje i puby

Restauracje, puby, kawiarnie oraz lokale gastronomiczne w powiecie niżańskim.

Panel logowania