Miasto i Gmina Ulanów - położenie i rys historyczny

Gmina Ulanów położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, na Równinie Biłgorajskiej. Przebiegają przez nią drogi w kierunku Zamościa, Lublina, Rzeszowa, Przemyśla i Sandomierza, zapewniając jej dogodną komunikację z ważnymi ośrodkami w Polsce. Ulanów obejmuje swym zasięgiem powierzchnie 119 km2, administracyjnie podzielony jest na miasto oraz 13 sołectw, które zamieszkuje blisko 9 tys. mieszkańców. W skład gminy prócz Ulanowa wchodzą: Bieliny, Bieliniec, Wólka Bielińska, Bukowina, Glinianka, Dąbrowica, Dąbrówka, Borki, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Wólka Tanewska i Huta Deręgowska. Ulanów jest jednym z najmniejszych miast w Polsce, ale urokliwym, dzięki swemu położeniu, historii oraz zabytkom, które tu się znajdują.

Obszar gminy Ulanów na mapie:

Ulanów jako osada istniał już około 900 lat temu. Jej zalążkiem było targowisko położone przy przewozie na Sanie, w pobliżu ujścia Tanwi do Sanu. Pierwsza wzmianka źródłowa o Ulanowie pochodzi z "Liber Beneficjorum" Jana Długosza, gdzie przy opisie Bielin, kronikarz nazywa to miejsce "Szan Przewosz".

W 1616 roku podczaszy ziemi przemyskiej Stanisław Ulina - Uliński otrzymał od króla Zygmunta III zgodę na założenie miasteczka Ulina, lokowanego na prawie magdeburskim. Z czasem nazwa miasta została zmieniona na Ulanów. Sławę i rozkwit miasteczko zawdzięcza rozbudowanemu rzemiosłu szkutniczemu oraz silnemu ośrodkowi flisackiemu. U ujścia Tanwi do Sanu znajdowała się przystań rzeczna do której zawijały statki żeglugi śródlądowej. W ulanowskich warsztatach szkutniczych budowano oraz naprawiano statki, a także  konstruowano galary. Powstały tu również liczne spichlerze, dzięki którym, miasto stało się prawdziwym portem rzecznym o dużym znaczeniu dla rozległych terenów Ziemi Bełskiej, Podola i Ziemi Czerwieńskiej. Ruchliwość portu w Ulanowie odzwierciedla nadana mu wówczas nazwa "małego Gdańska".

Po pierwszym rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem austriackim. Ze względu na jego znaczenie, pod koniec XVIII wieku stało się ono dominium, w obrębie którego funkcjonowało wiele pobliskich wsi z lewej i prawej strony Sanu. W okresie wojen napoleońskich, w 1809 roku, w Ulanowie przez krótki czas stacjonował dowodzący polskimi wojskami książę Józef Poniatowski. Mieszkańcy ziemi ulanowskiej brali także aktywny udział w narodowych zrywach niepodległościowych - powstaniach listopadowym i styczniowym. Do dziś na tamtejszym cmentarzu zachowały się groby powstańców, a wśród nich, mogiły ulanowskich bohaterów - kapitana Jana Szulca i kapitana Franciszka Zgórki.

Miasto w ciągu wieków było świadkiem różnych nieszczęść i kataklizmów. W pierwszych latach po powstaniu listopadowym Ulanów nawiedziły epidemie cholery, tyfusy i febry, które zdziesiątkowały mieszkańców. Dodatkowo, tutejsze zabudowania często pochłaniały pożary, w tym te największe, z 1823 i 1886 roku, które miały decydujący wpływ na losy miasta.

W czasie I wojny światowej Ulanów po raz kolejny poniósł ogromne straty, mianowicie, spalił się cały rynek i część miasta. Zmniejszyła się również liczba ludności, z 3553 do 2192 mieszkańców. Prócz działań wojennych, przyczyną takiego stanu rzeczy był również upadek znaczenia flisu, który nie wytrzymywał konkurencji ze strony rozwijającej się kolei.

W okresie międzywojennym spławianie drewna do Gdańska ustawało coraz bardziej, lasy były już mocno przetrzebione, a transport kolejowy stawał się łatwo dostępny i powszechny. Co więcej, wielu mieszkańców Ulanowa wyemigrowało, a samo miasto w 1934 roku utraciło prawa miejskie. Odzyskało je dopiero po II wojnie światowej, 1 stycznia 1958 roku, w wyniku usilnych starań władz i mieszkańców oraz dzięki pomocy i przychylności ówczesnego Marszałka Sejmu oraz Dyrektora Urzędu Rady Ministrów.

Na mapie:

Kwatery Agroturystyczne

Baza adresowa kwater agroturystycznych z terenu powiatu niżańskiego.

Hotele i pensjonaty

Hotele, pokoje, pensjonaty oraz domy wczasowe na terenie powiatu niżańskiego.

Restauracje i puby

Restauracje, puby, kawiarnie oraz lokale gastronomiczne w powiecie niżańskim.

Panel logowania