B i u l e t y n

Galeria

A n k i e t y

Wzór informacji o naborze - Odnowa i rozwój wsi PDF Drukuj Email
czwartek, 20 lutego 2014 10:24

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”


za pośrednictwem


Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, działającej na terenie gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Ulanów, Krzeszów, Jeżowe.

I. Termin składania wniosków: od 7 marca 2014 roku do 24 marca 2014 roku.
O terminie złożenia wniosku decyduje data dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37 – 400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory wymaganych załączników dostępne są
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37 – 400 Nisko. Formularz wraz z niezbędnymi dokumentami dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  www.lgdnisko.pl .

V. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37 – 400 Nisko. Dokumenty dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Ziemi  Niżańskiej”  www.lgdnisko.pl.

VI. Zakres tematyczny ogłoszonego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” obejmuje: wybudowane lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i około turystycznej; wybudowane lub zmodernizowane ścieżki rowerowe, trasy narciarskie, trasy kajakowe; nowe lub zmodernizowane obiekty małej architektury turystycznej; wydarzenia, publikacje książkowe, broszury, ulotki i wydawnictwa audiowizualne dotyczące promocji walorów regionu LGD; targi i wystawy promujące LGD organizowane poza obszarem i na obszarze LGD; nowe,  zmodernizowane lub wyposażone obiekty przeznaczone do promocji i wytwarzania produktów regionalnych, ekologicznych i markowych; szkolenia, kursy, konferencje i wizyty studyjne związane z produktem regionalnym, kultywowaniem starych zawodów, energią odnawialną oraz przedsiębiorczością;  wybudowane lub zmodernizowane obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne; instytucje  kultury i organizacje działające w sferze kultury, dla których dokonano zakupu nowego sprzętu i wyposażenia;  publikacje książkowe, broszury, ulotki i wydawnictwa audiowizualne dotyczące dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD; rozszerzenie lub rozpoczęcie działalności w zakresie usług turystycznych; poprawę standardów świadczenia usług i ofert turystycznych.

VII. Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w  obecnym  naborze  wynosi: 176 498,00 zł

VIII. Minimalne wymagania: Do finansowania zostaną wybrane operacje, które otrzymają pozytywną ocenę pod względem zgodności z LSR, będą odpowiadały zakresowi tematycznemu ogłoszonego naboru,  a także otrzymają największą liczbę punktów, do wysokości limitu środków przewidzianych do rozdysponowania
w danym konkursie oraz spełnią minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji. Operacja zostanie uznana za spełniającą minimalne wymagania, jeżeli otrzyma co najmniej 30% punktów ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

 
Obszar LSR
Statystyka

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj13
mod_vvisit_counterWczoraj149
mod_vvisit_counterW tym tygodniu162
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1054
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2648
mod_vvisit_counterŁącznie1184337