A n k i e t y Drukuj
piątek, 20 maja 2011 08:00

Ankieta - Badanie poziomu poczucia więzi z miejscem zamieszkania na terenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" działa na terenie gmin Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Ulanów, Krzeszów, Jeżowe i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju, która ma się przyczynić do poprawy warunków życia oraz waloryzacji zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Badanie jest anonimowe. Jego wyniki będą wykorzystane do wykazania oddziaływań przedsięwzięć Stowarzyszenia i przyczynią sie do lepszego rozeznania potrzeb środowisk naszego regionu, a tym samym do lepszego rozlokowania środków im potrzebnych.

Przejdź do ankiety

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniach.

 

POZOSTAŁE ANKIETY:

 

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"