Dokumenty obowiązujące od 2015 roku Drukuj
czwartek, 12 lutego 2015 11:40
Formularz wniosku o dofinansowanie na 2015 rok
Regulamin projektu na 2015 rok
Załącznik nr 1 do "Regulaminu projektu 2015" - karta oceny formalnej - plik PDF
Załącznik nr 2 do "Regulaminu projektu 2015" - karta oceny merytorycznej - plik PDF